Encoderler

Genel olarak bir kodlayıcı, verileri bir formattan diğerine dönüştüren bir cihaz veya işlemdir. Konum algılamada bir kodlayıcı, mekanik hareketi algılayabilen ve bir analog veya dijital kodlanmış çıkış sinyaline dönüştürebilen bir cihazdır. Daha spesifik olarak, konumu ölçerken hız, ivme ve yön, doğrusal veya döner harekette konumdan türetilebilir.

Kodlayıcıların farklı işlevselliği, farklı fiziksel çalışma prensiplerinden, çıktılardan, iletişim protokollerinden vb. Gelir. Diğer isimler ayrıca i.) Döner, doğrusal, konum, … ve ii.) Sensör, dönüştürücü, …