Resolverler

RESOLVERLER TEMEL ELEKTROMEKANİK BİLEŞENLERDİR

Resolverlar, birçok uygulamada hassas motor kontrolü için kullanılır. En sert çevre koşullarında bile (örneğin, madenlerin derinliklerinde, denizcilik sektöründe vs.), çalışırlar.

RESOLVERIN ÇALIŞMA PRENSİBİ

Optik döner kodlayıcılardan sonra Resolverlar en yaygın kullanılan yer değiştirme ve açı sensörü türüdür.Bir rotorun açısal konumunu iki voltaja dönüştürürler. Mutlak konum bu şekilde net bir şekilde temsil edilebilir.

Modern Resolverlar genellikle fırçasızdır ve bilgi indüksiyon yoluyla iletilir. Döner veya artımlı kodlayıcılardan farklı olarak, çözücüler tek bir devirde mutlak sinyal sağlar.

Resolverlar, elektrikli servo sürücüler, konumlandırma sürücüleri ve birbirine bağlı motorlara sahip makineler gibi açık ve kapalı döngü ( close loop ) kontrol görevleri için kullanılır. Sistemlerin sağlamlığı ve kullanılabilirliği merkezi öneme sahiptir. Fırçasız Resolverlar, en sert çevre koşullarında (örn. Aşırı sıcaklıklar) bile aşınmadan çalışır ve arıza korumalıdır.